One Response

  1. IGr.
    IGr. 2016-04-26 at 10:41 | | Reply

    Witam Pana,
    zmienił Pan drugie imie w trybie administracyjnym, czy występował Pan później do Uczelni o wydanie dyplomu z aktualnym imieniem? :)

Leave a Reply