Wizyta na słowacji… więcej napisalem o Tichej a Kopravej dolinie i na temat kopalni uranu w Jahodnej, koło Koszyc dwie chwile temu.

ticha-jahodna
http://trim.go.pl/download/zdjecia/slovacja-jahodna-ticha/

ticha-jahodna
http://natury.pl/download/zdjecia/slowacja-jahodna-ticha_02/

Petycja do podpisania w języku polskim