Zazwyczaj, po instalacji świeżego systemu muszę zainstalować kilka dodatkowych programów. Nowsza wersja tej historii.

ubuntu-logoWrzucę tu swój skrót:
grupami:

#system:
sudo apt-get install mc elinks aptitude testdisk gparted gnome-session gnome-panel synaptic

#użytkowe:
sudo apt-get install k3b kdenlive krusader krename konqueror vlc  gstreamer1.0-plugins-bad kwalletmanager unrar-free sbackup unetbootin skype qnapi gnome-gmail kate glances lm-sensors system-config-samba
[ używamy sensors: sensors-detect, a potem: watch -n 5 -d sensors – koniec: ctr+z]
[w krusaderze: ustawienia->zależności->, /usr/lib/kde4/libexec/kdesu, /usr/bin/gksudo , lub /usr/bin/kdesudo]
[do skype może być potrzebne włączenie partnerów: sudo add-apt-repository „deb http://archive.canonical.com/ubuntu $(lsb_release -sc) partner” ]

#muzyka
sudo apt-get install clementine

#internet
sudo apt-get install chromium-browser thunderbird flashplugin-installer qbittorrent

#modem
sudo apt-get install smstools

#kamery
sudo apt-get install guvcview

#biuro
sudo apt-get install freemind [lub Freeplane https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+source/freemind/+bug/1544305 ]

#grafika:
sudo apt-get install inkscape gimp gimp-plugin-registry gimp-data-extras gthumb scribus gwenview

#latex:
sudo apt-get install kile texlive-lang-polish  latex-cjk-all texlive-plain-extra texlive-generic-extra texlive-latex-extra texlive-lang-arabic texlive-fonts-extra ttf-linux-libertine ttf-mscorefonts-installer

#lokalizacja:
sudo apt-get install aspell-pl myspell-pl hyphen-pl mythes-pl thunderbird-locale-pl firefox-locale-pl ipolish

#gry
sudo apt-get install aspell-pl steam playonlinux

#wszystkie:
sudo apt-get install mc elinks aptitude testdisk gparted gnome-session gnome-panel synaptic k3b kdenlive krusader krename konqueror vlc gstreamer1.0-plugins-bad kwalletmanager unrar-free sbackup unetbootin skype qnapi kate glances lm-sensors system-config-samba gnome-gmail clementine chromium-browser thunderbird flashplugin-installer qbittorrent smstools guvcview freeplane inkscape gimp gimp-plugin-registry gimp-data-extras gthumb scribus gwenview kile texlive-lang-polish  latex-cjk-all texlive-plain-extra texlive-generic-extra texlive-latex-extra texlive-lang-arabic texlive-fonts-extra ttf-linux-libertine ttf-mscorefonts-installer aspell-pl myspell-pl hyphen-pl mythes-pl thunderbird-locale-pl firefox-locale-pl ipolish steam playonlinux

Inne:
sudo add-apt-repository ppa:scribus/ppa && sudo apt-get update &&sudo apt-get install scribus-ng
sudo add-apt-repository ppa:danielrichter2007/grub-customizer && sudo apt-get update && sudo apt-get install grub-customizer
sudo add-apt-repository ppa:otto-kesselgulasch/gimp && sudo apt-get update && sudo apt-get install gimp gimp-data gimp-data-extras
wget -nv https://download.owncloud.org/download/repositories/stable/Ubuntu_16.10/Release.key -O Release.key
sudo apt-key add – < Release.key
sudo sh -c „echo 'deb http://download.owncloud.org/download/repositories/stable/Ubuntu_16.10/ /’ > /etc/apt/sources.list.d/owncloud.list” && sudo apt-get update && sudo apt-get install owncloud
[ za: https://download.owncloud.org/download/repositories/stable/owncloud/ ]

Ustawienia bootowania z acera 722:
nolapic_timer irqpoll

Usunięcie konta gościa:
sudo -H gedit /etc/lightdm/lightdm.conf
Dodajemy całość:
[SeatDefaults]
user-session=ubuntu
greeter-session=unity-greeter
allow-guest=false
lub tylko ostatnią linijkę: allow-guest=false

Zmiana hasła do konta w terminalu:
sudo passwd USER

Na podstawie strony: http://dug.net.pl/tekst/151/wprowadzanie_znakow_niedostepnych_na_klawiaturze/ dodałem skrypt o tym, jak wprowadzać znaki półpauzy i pauzy, U2013 (–), U2014 (—) w klawiszu 20 ( -, _) oraz cudzysłów dolny i górny U201E ( „ ) i U201D ( ” ) w klawiszu 48 (’, „)
Numery klawiszy pokazuje program xev.
Wszystko do basha:
#!/bin/bash
xmodmap -e 'keycode 20 = minus underscore minus underscore U2013 U2014′ && xmodmap -e 'keycode 48 = apostrophe quotedbl apostrophe quotedbl U201E U201D dead_circumflex dead_caron’
Zapisujemy np.: /home/NAZWA_UŻYTKOWNIKA/ogonki_autostart.sh, dodajemy wykonywalność i dodajemy do autostartu.

Instalacja Adobe Air:
wget -O adobe-air.sh http://drive.noobslab.com/data/apps/AdobeAir/adobe-air.sh
chmod +x adobe-air.sh;sudo ./adobe-air.sh

Instalacja Adobe readera:
sudo add-apt-repository „deb http://archive.canonical.com/ precise partner” && sudo apt-get update
sudo apt-get install acroread [lub jeśli się nie uda: sudo apt-get install acroread:i386 ]

Może też być problem niemożności wyświetlania wideo w chromium.
sudo apt-get remove chromium-codecs-ffmpeg
sudo apt-get install chromium-codecs-ffmpeg-extra
sudo apt-get install chromium-browser