psych pirat dowódMając obowiązek wymiany dowodu osobistego ze względu na zmianę danych, złożyłem w Urzędzie Miasta Katowice wniosek o wydanie dowodu. Dostałem jednak odpowiedź odmowną, ze względu na to, że nie miałem „zaświadczenia o przynależności do wspólnoty wyznaniowej zarejestrowanej w RP”.

Przepisy konstytucji mówią o równości wobec prawa i wolności wyznania, jednak okazało się, że ta wolność jest mi ograniczona. Z jednej strony przepisy konstytucji i ustawy o gwarancjach wolności sumienia i wyznania mówią o tym, że każdy ma prawo wyznawać dowolną religię, lub jej nie wyznawać. Jednak szczegółowa ustawa dotycząca wydawania dowodów osobistych uznaje tylko zalegalizowane związki wyznaniowe. Przy czym równocześnie zarówno konstytucja jak i ustawa o wolności sumienia mówią o możliwości zrzeszania się, a nie przymusie.

W związku z tym, w mojej ocenie występuje złamanie prawa do równego traktowania wolności zdjęć w religijnym nakryciu głowy poprzez przymus zarejestrowania tej religii.

Budzi to mój sprzeciw, również ze względu na fakt przewlekłej rejestracji Kościoła Latającego Potwora Spaghetti, która trwa od 2012-07-27 i do tej pory nie zakończyła się. Tak więc z jednej strony nakrycia głowy na zdjęciach do dowodu mogą mieć tylko osoby o religii zarejestrowanej w wykazie związków wyznaniowych, z drugiej strony rejestracja taka nie jest dostępna dla każdego obywatela.

Ponadto Państwo Polskie ma wpisaną w konstytucję zasadę ograniczającą wolności religijne: „Wolność uzewnętrzniania religii może być ograniczona jedynie w drodze ustawy i tylko wtedy, gdy jest to konieczne do ochrony bezpieczeństwa państwa, porządku publicznego, zdrowia, moralności lub wolności i praw innych osób.” Jednak ten przepis również stoi w sprzeczności do ustawy o dowodach osobistych, która dozwala na fotografię z religijnym nakryciem głowy.

W uzasadnieniu odmownej decyzji Urzędu miasta Katowice podano ustawowy obowiązek załączenia zaświadczenia o przynależności do związku wyznaniowego. Zgodnie z przedstawionymi wyżej argumentami uważam, że jest to niekonstytucyjne ze względu na:

1. Nierównoważne traktowanie podmiotów wobec prawa;

2. Nie uwzględnianie równości wobec religii;

3. Dyskryminację w życiu społecznym;

4. Zmusza do nieuzasadnionego ujawnienia swojego światopoglądu.

Dlatego, w związku z powyższym będę się domagał umożliwienie mi wydania dowodu osobistego z fotografią w religijnym nakryciu głowy, bez wyżej wymienionego dokumentu.

Jeżeli odpowiedź nie w Urzędzie Wojewódzkim będzie opierała się na argumentacji wynikającej z Art. 53, punkt 5 Konstytucji, będę próbował dochodzić swoich praw we wszystkich ewentualnych, kolejnych możliwych instancjach, chyba, że Urząd Wojewódzki, lub kolejne instancje, uznają że, zdjęcie do dowodu w religijnym nakryciu głowy jest niedopuszczalne dla wszystkich religii. Wtedy zrozumiem, że konstytucyjna równość wobec prawa jest traktowana w innych płaszczyznach niż zdjęcie dowodowe. W przeciwnym razie, jeśli czyjeś religie będą miały możliwość wpływania na wizerunek w dowodzie, będę również starał się z tych przywilejów skorzystać.

 

Aktualizacja. UW. Podtrzymał decyzję UM Katowice, więc sprawę kieruję do sądu i Rzecznika Praw Obywatelskich.

Podaję również pliki z dotychczasowej wymiany zdań z urzędami:

1. Wniosek o wydanie dowodu osobistego (pdf)

2. odpowiedz_zamazana_01

3. Odwołanie UM Katowice (pdf), Odwołanie UM Katowice (odt)

4. DSC_0005 DSC_0006_zamazany_

5. Odwołanie UW (pdf), Odwołanie UW (odt)

6. Odpowiedź UW (doc), Odpowiedź UW (pdf)