Agora (gr. ἀγορά) – główny plac, rynek w miastach starożytnej Grecji. Centrum wokół którego toczyło się życie polityczne i religijne. Czasami odbywały się na agorze zgromadzenia obywateli.

Początkowo była nieplanowa, o niezbyt wyraźnych granicach, często jej plan był zaburzony budynkami o charakterze publicznym lub religijnym, czy przebiegającą ulicą.

W Katowicach szykują się zmiany! Zapowiedziany od ponad dziesięciu lat remont Rynku ma wreszcie ruszyć; podobnie dworzec PKP. Równocześnie budynek supersamu na placu Skargi ma zostać odnowiony, a społeczne protesty powstrzymują rozbiórkę starego dworca.

main square in katowice

Tylko, że te wspaniałe plany wzajemnie się wykluczają. Równoczesne postawienie budynku (istniejącego w trzech dostępnych wizualizacjach) w miejsce dzisiejszych przystanków tramwajowych na katowickim rynku zmniejszy dostępną przestrzeń publiczną, a jeśli połączymy to z postawieniem hipermarketu na miejscu obecnego dworca autobusowego na placu Szewczyka — spowoduje prawdziwą likwidację rynku w mieście.

Podobnie ma się rzecz z równoczesnym budowaniem hipermarketu na placu Szewczyka, połączonym z rozbudową sklepów mieszczących się w starej hali targowej na placu Piotra Skargi. Będziemy mieć dwa hipermarkety oddalone od siebie o dwieście metrów i przedzielone szeroką ulicą. Konkurencja będzie spora, sklepy będą padały, a wypadki będą się zdarzać.

Ponadto z remontem dworca wiąże się sprawa zamknięcia małych sklepików, jako niekorespondujących do wspaniałej galerii handlowej. Ludzie Ci zapewne przeniosą swoje małe sklepiki na plac po synagodze, gdzie codziennie ustawia się targowisko.

Żeby to wszystko rozładować projektuje się przeniesiony z zachodnich krajów pomysł wprowadzenia parkingów zwany P+R [od Park and Ride, czyli Parkuj i Jedź]. Pomysł polega na odciążenia centrum od ruchu samochodowego poprzez wprowadzenie parkingów na przedmieściach i zastosowaniu sprawnej komunikacji publicznej do centrum. Tylko, że w Krakowie pomysł taki upadł gdy zastosowane parkingi były położone zbyt blisko centrum. Nie rozładowuje to w żadnym stopniu korków, ani nie poprawia komunikacji. Zastanowić by się można było gdzie w takim razie planuje Prezydent ustawić parkingi w Katowicach. Odpowiedź jest łatwa, gdyż można ją wyczytać na studium uwarunkowań zagospodarowania przestrzennego — gdzie w centrum do istniejących 10-ciu parkingów, planowane jest wybudowanie 23 nowych. W takim razie jak takie rozwiązanie rozładuje ruch w centrum Katowic?

Żeby nie był to tylko kolejny artykuł krytykujący brak wizji rozwoju miasta zaprezentuję swoją.

Remont dworca naprawi wizerunek miasta, a przeniesienie przystanków pod ziemię — może być dobrym pomysłem. Żeby nie tracić przestrzeni publicznej, wprowadzić możliwość organizowania akcji społecznych w przestrzeni powstającego hipermarketu. Żeby nie robić konkurencji dla supersamu postarać się o możliwość istniejącym tam sklepom przeniesienia się do powstającego centrum handlowego na dworcu. Przenieść targowisko do hali targowej. Remont rynku niech nie zamyka przestrzeni przez wstawianie w jego środek budynku, tylko pozwoli na połączenie Placu Skargi, Rynku, Mariackiej i Bankowej. Wycofywanie ruchu samochodowego z centrum na rzecz często kursującej komunikacji publicznej. Odsłonięcie Rawy, tylko wtedy, gdy będzie możliwie czysta i nie będzie czarnym ściekiem.

I wtedy może katowicki rynek będzie po prostu rynkiem, a może kiedyś bulwary Rawy będą bulwarami…

Bulwary rawy
bulwary Rawy

Bulwary [w Warszawie]
bulwary [warszawskie]